Jak malovat – příprava pro malování pokojů

Malířské barvy se u nás začaly používat prakticky až po I. světové válce, do té doby se zdi převážně bílily vápnem. Při jeho hašení však bylo možno se nebezpečně poleptat a dokonce přijít o zrak, také barvit se dalo jen takovými pigmenty, které snášejí jeho alkalitu. Nástup malířských barev znamenal výraznou změnu. Práce s nimi je totiž bezpečnější, jednodušší, dají se barevně tónovat, chemicky nejsou agresivní a mají mnohem vyšší krycí schopnosti, takže úspěšně překryjí i starší tmavé nátěry. Aby se na nich nesrážely vodní páry a nešířily plísně, musí však být paropropustné (stěna musí takzvaně „dýchat“), malba také nesmí opadávat nebo se nadměrně otírat a alespoň částečně musí odolávat vodě.

Oprava fasádních omítek

Trhliny, o nichž jsme již psali v minulých číslech, nebývají jedinou závadou v omítkách. Velmi často se můžeme setkat s omítkou rozpadlou, odpouklou či jinak uvolněnou, což poznáme poklepem podle dutého zvuku. Taková omítka, i když ještě neodpadla, nemá dlouhou životnost a dříve či později budeme muset přistoupit k opravě.

Opravy dřevěných stropů

Poruchy stropů, zvláště dřevěných, jsou častým problémem starých chalup či rodinných domů. Jde nejčastěji o nahnilá zhlaví stropních trámů v jejich uložení, o prohnutí stropnic, případně o napadení houbou nebo dřevokazným hmyzem. K těmto běžným poruchám však přibyl i problém promáčených stropů v důsledku nedávných katastrofálních záplav na našem území. Začněme tedy s těmito škodami. Co s takovým stropem? Zbourat a položit nový nebo opravit? To je základní otázka. Jedná-li se o starý strop, který kromě promočení má ještě další uvedené neduhy, pak bude asi lepší ho snést a po vyschnutí dřeva zdiva postavit nový i za cenu vyšších nákladů. Jedná-li se však o strop, který kromě promočení je jinak zdravý, je určitě výhodnější pustit se do jeho záchrany a zajistit vyschnutí. Nejdříve musíme strop zabezpečit před dalším promáčením deštěm. Podmínkou je proto fungující střecha, nebo alespoň dočasná ochrana plachtou místo poničené střešní krytiny. V žádném případě nesmíme na mokrou podlahu nebo stropní trámy položit igelit nebo jiné neprodyšné povlaky. Naopak je nutno z podlahy sundat různé krytiny (lino, PVC, a j.), odstranit vlastní prkennou podlahu včetně polštářů a hlavně se zbavit mokrého násypu! Obnažené trámy necháme schnout – čím více proudícího vzduchu kolem nich, tím rychleji budou schnout. Ponechat ve stropě mokrý násyp by znamenalo akutní nebezpečí, že dříve nebo později budou i zdravé stropní trámy napadeny hnilobou, případně dřevokaznou houbou.

Úprava dispozice bytu

Tak jako děti v první třídě musejí znát abecedu, než začnou číst, i my začneme základem. Tím je dispoziční řešení bytu. Každý z nás ví, že do bytu se nevstupuje přes ložnici, že s kuchyní nesousedí WC, ale spižírna, že v dětském pokoji neflámují dlouho do noci naše návštěvy. Ale přece jen se často stěhujeme do bytu, jehož dispozice nemusí odpovídat našim představám, rozmístění pokojů mohlo vyhovovat bezdětné rodině před námi, provoz naší domácnosti je však úplně jiný. A jsou jisté zákonitosti, které platí obecně, a přesto je projektanti nemuseli respektovat. V takových případech je nová rodina někdy na rozpacích, jestli se v bytě vůbec dá bez problémů žít. Na několika příkladech si ukážeme, jak lze dá dispozice bytu změnit.

Jak ušetřit za elektřinu?

Světlo první žárovky spatřil svět v roce 1882. Její uhlíkové vlákno vydrželo svítit přibližně 600 hodin a spotřebovalo přitom 765 wattů elektrické energie. Kompaktní zářivka, kterou lze použít v libovolném svítidle místo žárovky, spotřebuje při stejném světelném výkonu 20 wattů. Její životnost je deset tisíc hodin, tedy v průměru deset let.Přestože se v domácnosti na celkové výši účtu za elektřinu spotřeba svítidel podílí nejméně, lze při jejich hospodárném provozu ušetřit překvapivě vysoké částky.

Montáž litinového dřezu ve stylové kuchyni

Každá renovace, má-li být perfektní, vyžaduje spoustu času, trpělivosti, rozvážnosti a pevnou ruku. Renovace je štafetou různých dílčích kroků a postupů. Během tohoto zdlouhavého procesu se potvrzuje jedno japonské přísloví: „Potěšení nespočívá v dosažení cíle, ale v krocích, které k němu vedou.“ Kdyby těchto dílčích kroků a potěšení z práce nebylo, asi by se nepodařilo dílo zdárně dokončit.

Jak se dá nafouknout byt

S neustále se zvyšujícími nároky na kvalitu bydlení a zastaráváním stávající panelové zástavby stoupá i nespokojenost uživatelů těchto bytů. Na několika příkladech jsme již několik možných stavebních úprav panelákového bytu názorně ukázali. Jednou z dalších možností je odstranění či přestavba nenosných příček.

Nadměrná vlhkost zdiva

Každé zdivo, i vysušené, obsahuje určité množství vody, které je v rovnováze s okolím, v rovnováze s vlhkostí okolního vzduchu a zeminou obklopující základy. Tato vlhkost se absorbuje a váže ve stěnách pórů a je s ní nutno počítat jako s přirozenou vlastností materiálu. Pro životnost stavby, pro její použitelnost z hlediska hygienického a zdravotního je nebezpečná až zvýšená vlhkost ve stavbách, která může být vyvolána buď nesprávným konstrukčním řešením stavby nebo špatným provedením nebo konečně stářím a nedostatečnou údržbou všech prvků, které konstrukci chrání.

Ahojky lidičky

Stránka se momentálně přestavuje na nový systém.  obsah by se zde mě objevit zpátky během nejbližších 1 až 2 dnů. Díky za návštěvu a trpělivost. Brzy zas na viděnou.