Jak natřít betonovou podlahu

betonová podlahaS betonovými podlahami se nejčastěji setkáváme v garážích. Převážně jsou nenatřené, většina lidí to považuje za zbytečnost. Není tomu tak. I když mávneme rukou nad estetikou a tím, že v hezkých místech se lépe cítíme, neměli bychom zapomínat i na záležitosti praktické. Natřená podlaha se lépe čistí, má také lepší povětrnostní i mechanickou odolnost a také se do ní hůře vsakují různé kapaliny.

Podezdívka základů

Nejběžnější základovou konstrukcí u rodinných domků i rekreačních objektů jsou základové pásy, které přenášejí veškeré zatížení horní stavby do základové půdy.Nejsou-li pásy izolovány proti zemní vlhkosti, volí se materiál, který je odolný vůči účinkům vlhkosti, jako je lomový ložný kámen, prostý beton, prokládaný beton, výjimečně u starších staveb někdy i cihly. Základy jsou nejdůležitější částí každé stavby. Je-li stavba špatně založena, bývá následná oprava vždy značně nákladná.