Trhliny ve stavbě a boj proti nim

Koupili jste baráček a zjišťujete, že má trhliny ve zdech a po předchozím majiteli se slehla zem? V tom případě Vám nejen popřeji soustrast, ale zkusím i poradit základní kroky vedoucí ke „stavební“ nápravě. (ostatní nápravy doporučuji sjednat nejlépe ručně na čelisti předchozího majitele)

Pokud jste již zjistili trhliny ( mluvíme o nosných konstrukcích) musíte okamžitě stavbu podepřít opěrami zvenku i zevnitř. Na zjištění kde a jak máte podpěry zabudovat určitě pozvěte statika. Bez jeho pomoci se může stát, že umístěné podpory zvýší napětí stavby, což povede ke vzniku dalších trhlin. Po umístění podpor popraskané zdivo vyztužte ocelovými výztužemi pro přepjatý beton (umístěte do jádra zdiva, nebo na líc), tak zabráníte zvětšování stávajících trhlin, jakým způsobem použít výztuže a která zeď se dá použít jako nosník Vám musí doporučit opět statik ( výpočet nosností se řídí objemem hmoty nosníku, konstrukcemi, které tvoří jeho základ, zatížení klimatických podmínek a samozřejmě hmotou poškozené zdi).

Pokud se trhliny již nezvětšují (a statik neshledal závadnost na stavbě, či podkladu) , je poškozování stavby zastaveno a výztuže ponecháme pro zajištění stávajícího stavu. Určitě se nesnažte výztuže napínat tak, aby jste uzavřeli trhliny, mohli byste tak zapříčinit úplný rozpad stavení. Výztuže pouze napněte tak, aby měly vnitřní předpětí a trhliny vyčistěte od staré malty, či jiného bordelu,vyplňte kameny, štěrkem, nebo cihlami, spojenými maltou ( dá se i injektáží) Po tomto zajištění postupně vyměňte poškozené zdivo tak, že nové zavážete do nepoškozeného.

V další fázi zajistěte poklepem omítku, kde všude je vypuklá, oklepejte a opět nahoďte na očištěný podklad.

V případě postupujících trhlin, ať již stabilní ( zdivo je v pohybu) nebo periodické (klimatické dilatace) – zjistíme pomocí sádry v trhlinách, je v první fázi nutné zajistit a odstranit příčinu destrukce ( sesedání základu, špatný podklad, nedostatky v konstrukci při vzniku stavby) – nedoporučuji provádět bez odborné asistence tyto zásahy do stavby.

Poté širší narůstající trhliny zajistíte tak, že po obou stranách trhliny zabetonujete skoby rozdílných délek z tvrzené oceli, sahající cca do poloviny zdi, kolmo k trhlině a spojte je pásy(spony z vysokohodnotné oceli). U konců trhlin , kde napětí vzrůstá, dejte skoby blíže k sobě ( fixace po provedení nápadně připomíná čerstvě sešitou ránu po operaci slepého střeva) . Poté trhliny vyplňte výše uvedeným postupem a zakryjte omítkou

2 Comments

  1. jadracka

    Dobrý den, nezlobte se, ae některé informace z tohoto článku jsou velmi zavádějící, například jen obrázek domu. Navíc tedy, ta čeština, výztuž se s je na mě asi opravdu moc. Navíc myslím, že takovéto sanace by se měly nechat na odbornících, protože amatér (považující se za stavaře, protože umí k sobě dát dvě cihly) může ublížit víc než si myslí.

  2. radykutilum

    Zlobit se není důvod, výztuže jsou vyztuženy. A k závěru ano, kdo si netroufne, tak ať volá odborníky. Jenže to lze říci u čehokoliv, nevařte zavolejte kuchaři, neperte odneste praní do prádelny, neopravujte si sami, jsou na to specialisté.
    Berme to jako samostatné rozhodnutí každého člověka pro co se rozhodne. A spíše než takovéto obecné řeči by příště byly dobré nějaké vaše návody, tipy a triky k tomuto tématu.

Comments are closed