Požární sádrokarton

Kromě běžně používaného sádrokartonu se vyrábí i sádrokarton se zvýšenou požární odolností červené barvy. Před přímým stykem s vodou musí být ovšem chráněn, např. v koupelnách obkládačkami. Před nalepením obkladů je třeba natřít sádrokarton speciální penetrací.

Protipožární odolnost

Použitím desek s protipožární dolností vytváříme konstrukce, které jsou velmi dobře schopny zabraňovat šíření požáru v objektu. U příček můžeme splnit hodnoty od 30 A do 180 A (min.) neboli všech sedm stupňů bezpečnosti. Použitím protipožárního podhledu zvýšíme požární odolnost stropní konstrukce o 30 až 90 minut ve třídě hořlavosti A.

Základní přednosti sádrokartonových konstrukcí

– nižší nároky na mimostaveništní dopravu

– nízké nároky na vnitrostaveništní přesun hmot

– nižší nároky na skladovací plochy

– minimální požadavky na použití těžké mechanizace

– malé přitížení stávajících konstrukcí při rekonstrukcích a adaptacích

– nízké zatížení základové spáry při zakládání na neúnosných zeminách

– žádná nebo minimální spotřeba vody

– menší závislost na teplotních podmínkách

– minimální znečištění okolního prostředí

Dvoj- až trojnásobná rychlost výstavby

– snížení režijních nákladů

– snížení výrobních nákladů

– rychlá návratnost investic

Menší fyzické zatížení dělníků v průběhu pracovního dne, čímž lze dosáhnout po celý den vysokých výkonů

– zvýšená bezpečnost práce

Vysoká kvalita povrchů

– odchylky v milimetrech

– ideální povrchy pro provádění moderních nástřiků

3 Comments

  1. Jindřich Havel

    Zelený sadrokarton je impregnovaný a lze ho použít do vlhkosti 70%, normální do 60%. Uváděný protipožární sádrokarton má barvu červenou! Do nadpisu by se hodil název „Protipožární sádrokarton“…

  2. admin

    Díky za upozornění, zrejme jsem jiz barvoslepy 😀

  3. Jaký protipožární sádrokarton mám použít při odolnosti 30 minut a jaký při odolnosti 45 minut. Vím, že to musí provádět odborná firma, ale potřeboval bych to jako informaci. Děkuji

Comments are closed