Příčiny poškození balkónů a teras

Terasa či balkón nám prosakují, odpadává nám dlažba, beton se drolí a místnost, která se pod terasou nachází má vlhké skvrny na zdi a na stropě.  Tyto problémy jsou velmi časté a proto je důležité znát i jejich příčiny, abychom později správnou opravou zamezili dalšímu vzniku.

Praskající nebo odpadávající dlažba: tento negativní efekt se objeví vždy, když položená dlažba nemá možnost reagovat na změny teploty smršťováním ve chladnějších situacích a roztahováním v těch teplejších.   Příčinou je použití špatné malty nebo spíše lepidla, které s tímto přírodním jevem, který vždy začne vystupovat, nepočítaly. Také může být důvodem nedostatek dilatace u stěn a nebo dilatace na větších plochách – měla by být přibližně každé tři metry. Také může jít o příliš malé spáry mezi dlažbou a nebo o de facto neexistující spáry.
Praskliny u sloupků zábradlí, případně drolící se beton: způsob upevnění zábradlí v terase znamená, že jsme také porušili hydroizolační vrstvu. Tím ale zároveň umožňujeme, aby voda mohla vniknout do betonu a tam později pracovat – čili v mrazivých obdobích zamrzne, zvětší svůj objem a začne vytvářet praskliny v materiálu. Kovové sloupky zábradlí, které nemají spodní část chráněnou před pronikáním vody navíc začínají relativně rychle korodovat.
Skvrny v místnosti pod terasou: ačkoliv důvodů může být více – zvláště v případě panelových domů, kde hodně záleží na kvalitě betonových panelů a provedení stavby – v klasických případech je příčinou nevytvoření mírného sklonu terasy od zdi k jejímu kraji. Díky tomu se vám u stěn hromadí voda, které stačí najít již jen miniaturní skulinku a poté si ji časem a působením teplot průběžně rozšiřuje a proniká do zdi a do terasy. Čehož efektem jsou později ony ošklivé skvrny a zároveň pokud nereagujeme, tak se také dříve nebo později objeví i plíseň v domě.  Občas příčinou bývá i nevyvedení hydroizolace na stěnu domu, případně také špatně vyrobené (či upevněné) okapy.