Opravy dřevěných stropů

Poruchy stropů, zvláště dřevěných, jsou častým problémem starých chalup či rodinných domů. Jde nejčastěji o nahnilá zhlaví stropních trámů v jejich uložení, o prohnutí stropnic, případně o napadení houbou nebo dřevokazným hmyzem. K těmto běžným poruchám však přibyl i problém promáčených stropů v důsledku nedávných katastrofálních záplav na našem území. Začněme tedy s těmito škodami. Co s takovým stropem? Zbourat a položit nový nebo opravit? To je základní otázka. Jedná-li se o starý strop, který kromě promočení má ještě další uvedené neduhy, pak bude asi lepší ho snést a po vyschnutí dřeva zdiva postavit nový i za cenu vyšších nákladů. Jedná-li se však o strop, který kromě promočení je jinak zdravý, je určitě výhodnější pustit se do jeho záchrany a zajistit vyschnutí. Nejdříve musíme strop zabezpečit před dalším promáčením deštěm. Podmínkou je proto fungující střecha, nebo alespoň dočasná ochrana plachtou místo poničené střešní krytiny. V žádném případě nesmíme na mokrou podlahu nebo stropní trámy položit igelit nebo jiné neprodyšné povlaky. Naopak je nutno z podlahy sundat různé krytiny (lino, PVC, a j.), odstranit vlastní prkennou podlahu včetně polštářů a hlavně se zbavit mokrého násypu! Obnažené trámy necháme schnout – čím více proudícího vzduchu kolem nich, tím rychleji budou schnout. Ponechat ve stropě mokrý násyp by znamenalo akutní nebezpečí, že dříve nebo později budou i zdravé stropní trámy napadeny hnilobou, případně dřevokaznou houbou.

Schnutí trámů je pomalejší proces než jejich promočení a jakýkoliv spěch není v tomto případě namístě. Teprve po opravdovém vyschnutí, a to nejen trámů, ale i zdiva, na kterém jsou uloženy (doporučujeme konzultaci s odborníkem), se můžeme pustit do vlastní rekonstrukce stropu.

Nahnilé zhlaví stropnic

Zjistíme-li, že některá stropnice má nahnilé zhlaví, odkryjeme ji seshora tak, že odstraníme v potřebné části podlahy včetně násypu, přeřízneme prkna záklopu na sousedních zdravých trámech a odstraníme je. Trám s poškozeným zhlavím podepřeme a pomocí klínků nebo zvedáku zvedneme asi o 10 až 20 mm nad správnou úroveň. Po odstranění podpory pak strop opět klesne. Nahnilé zhlaví odřízneme, rozšíříme úložnou kapsu ve zdivu, položíme nové naimpregnované podkladní prkénko a ke zbytku trámu připevníme z obou stran pomocí tří šroubů nebo dlouhých hřebíků dvě dřevěné naimpregnované příložky. Toto nové zhlaví nesmí být těsně zazděno, ale musí mít kolem sebe asi 30 až 50 mm mezeru. Můžeme použít i jiný způsob. Místo nového zhlaví z příložek uložíme zkrácený trám na dřevěnou výměnu, spočívající na sousedních zdravých trámech. Výměnu s trámy spojíme buď klasickou tesařskou vazbou se zapuštěním a čepem, nebo tam, kde nad stropem je nevyužité podkroví, můžeme na zdravé sousední stropnice dřevěnou výměnu položit a zkrácený trám po odříznutí zhlaví na výměnu zavěsíme ocelovým táhlem se závitem. Zjistíme-li, že nahnilé zhlaví je u více nebo dokonce u všech stropnic, a nechceme-li budovat celý strop nový, můžeme zkrácené stropní trámy po odřezání nehnilých zhlaví uložit na průběžný ocelový nosník uložený na ocelových konzolách při nosné zdi. Z důvodů vzhledových ocelové nosníky oplentujeme.

Nadměrný průhyb stropnic

Příčinou nadměrného průhyb stropního trámu bývá nejčastěji jeho příliš velké zatížení..Tento dlouhotrvající průhyb vede k trvalé deformaci trámu. Je-li stropnice jinak zdravá, můžeme její únosnost zvýšit tím, že prohnutí vyrovnáme podepřením kuláči a klínky. Pak z obou stran stropnice přišroubujeme nebo přibijeme příložky z prken nebo z fošen.