Rozdělení stropních konstrukcí část 2

Pokud si vzpomínáte, již jsem psal o stropních konstruckích z trámů a kazet. Tímto článkem rozdělení zakončím…doufám 🙂

Další v pořadí jsou keramické stropy s nosníky z oceli s průřezem do „I“ a z keramických tvárnic, či desek (hurdisky)

Jako první tohoto typu vznikaly přímé klenby – nosníky se ukládaly cca 1- 1,5 bm od sebena zdi nosných stěn, teprve později se začali využívat vylehčené tvárnice a páskové výztuže uložené nastojato do styčných spár (Kleinovy klenby, nebo dvojklínové – Hónlovy klenby).

Odlišná varianta je využití stropních desek – Hurdisky, které se mimochodem stále používají. Tyto desky (se svislým čelem) se kladou přímo na spodní příruby nosníků do malty. Pokud mají čelo šikmé, kladou se pomocí keramických patek instalovaných na spodní přírubě nosníku na šikmé plochy. Díky použitípatek se chrání příruby. Ke konci instalace se styčné spáry s nosníky zalévají vápencocementovou směsí. Tato konstrukce je využitelná především u menších staveb.

Dále existují železobetonové konstrukce, které se dělí (v závislosti na rozpětí, užitné zátěži, rozmístění podpor apod. ) na monolitické – deskové, vystužené směrem, vystužené křížem, trámové apod, a na montované železobetonové stropy ( velká přednost těchto stropů je jejich rychlá a jednoduchá montáž, úspora materiálu, snížení hmotnosti,…) podle tvaru je rozlišena na deskovou a panelovou.

V poslední řadě existuje kombinovaná stropní konstrukce, která se montuje z prefabrikovaných tvárnic, či desek(železobetonové desky, keramické nosníky, keramické desky a vložky, skleněné tvárnice a jiné prvky), doplněných monolitickou konstrukcí.