Spárování

Spárováním rozumíme vyplňování ložných i styčných spár zdiva maltou. Takto upravujeme oba typy zděných konstrukcí – tedy jak z přírodního, tak i z umělého kamene.

Spárování provádíme jako povrchovou úpravu neomítaných (režných) ploch stavebních konstrukcí. Pro zdění a spárování režného zdiva je optimální suchá maltová směs IP32S s přísadou plastifikátoru. Ta se dá samozřejmě nahradit i klasickou cementovou maltou s poměrem přibližně: 450 kg cementu na 1 m3 čistě prosetého písku o maximální velikosti zrna 1,25 mm. Důležité je, aby použitá malta byla bez příměsí solí, jílů nebo jiných organických nečistot, které mohou mít za následek tvorbu map na zdivu. Spáry mají být vyplněny vodotěsně, aby nemohla voda vnikat do zdiva, navlhčovat ho a vymývat maltu. Voda nepříznivě působí i v mrazivých dnech, kdy zvětšuje svůj objem a může dojít k mechanickému porušení zděných konstrukcí. Ke zvýšení vodotěsnosti malty můžeme použít vodotěsné přísady.

Vlastní spárování probíhá buď přímo při zdění nebo dodatečně. V tom případě je třeba spáru již při zdění upravit vyškrábnutím malty do hloubky cca 1,5 cm. Při dodatečném spárování se spára důkladně navlhčí a až potom se vyplní maltou. Spáry se uhladí spárovačkou (ta se dá nahradit kusem hadice přiměřeného průměru) do požadovaného tvaru.

Lícní plochy zdiva zamazané při spárování je nutno ihned očistit, avšak pozor na poškození povrchu a celkového vzhledu! Do spárovací malty lze pro dosažení výraznějšího účinku přidat barvivo, které však musí být na vzduchu i na světle stálé, musí vzdorovat chemickým účinkům malty a naopak na ni nesmí škodlivě působit.