Jaký plot zvolit ?

Pokud si nejste jisti, jaký plot byste si měli pro svůj pozemek vybrat, tento text se vám pokusí rozhodování zjedodušit. A možná bude i inspirací pro ty, kteří přemýšlí, co se starým rozpadajícím se dřevěným oplocením.

Volba oplocení dané nemovitosti závisí na několika faktorech, z nichž některé mají významnější roli a jiné méně významnou. Namátkou můžeme jmenovat :
– cena (investiční, provozní náklady)
– materiál oplocení
– vzhled (design)
– kompatibilita designu se stavbou
– „neprůhlednost“ přes oplocení (požadavek na soukromí)
– povrchová ochrana
– údržba plotu
– aj.

Jedním z hlavních faktorů pro rozhodování o volbě plotu je volba materiálu, protože podstatným způsobem určuje cenu oplocení.
Vhodnou volbou materiálu však můžeme řešit i ostatní důležité parametry oplocení jako jsou dodatečné provozní náklady spojené s údržbou.
V této souvislosti chci např. zmínit otázku volby mezi kovovým bezúdržbovým plotem a dřevěným plotem.
Dřevěný plot zpravidla volí majitelé nemovitostí v  oblastech, kde je takový plot svým charakterem předurčen (zejména podhorské oblasti) nebo při požadavku vytvořit na dané nemovitostí soukromí a uzavřít ji před pohledy „zvenku“. Výhodou je nižší pořizovací cena takového plotu, avšak na druhé straně je nutno počítat s následnými provozními náklady , jež je nutno vynaložit na údržbu plotu.

Porovnání nákladů

Na následujícím snímku je ukázka dřevěného plotu, jež i přes údržbu v intervalu cca 3 let bude majitel nahrazovat po 10 letech kovovým bezúdržbovým oplocením.

Pomalu chátrající dřevěný plůtek

Naproti tomu volbou kovového bezúdržbového plotu ušetříme téměř veškeré provozní náklady po dobu min. 30 – 40 let s výjimkou údržby mechanických částí plotu (zámky, panty, apod.) a elektropohonů, avšak tyto části je nutno pravidelně udržovat u všech typu plotů, kde se nacházejí.
Definice a vysvětlení pojmu „kovový bezúdržbový plot“ najdete na našich stránkách www.plotybohumin.cz

1 Comment

  1. renovace plotů

    Obecně se ploty dělí do několika kategorií s nebo bez podezdívky, betonové, zděné a dřevěné. Přitom ke klasickým domům se nejvíce používá s podezdívkou jelikož je jejich životnost o dost vyšší a i když to tak na první pohled může vypadat jejich montáž skutečně není složitá.

Comments are closed