Jak připevnit uvolněné obkládačky

Pokud zpozorujeme, že máme někde uvolněné obkládačky, neměli bychom nad tím jen tak mávat rukou. Situaci je nutno rychle řešit a poškozené místo opravit. Mimo jiné i proto, aby se nezačaly uvolňovat další a pro nás to díky krátkodobé lenosti později neznamenalo vysoké náklady na kompletně nové obložení místnosti.

Vše závisí na tom, jak byla práce při lepení provedena a jaké materiály byly přitom použity. Pokud se nám uvolněná obkladačka krásně a čistě odlepila a nebo při starších způsobech celá podkladová malta zůstala na zdi, tak máme situaci nejjednodušší. Z podkladu jemně zbrousíme přibližně půlmilimetrovou vrstvu malty tak, aby se uvolnilo místo pro lepidlo a opravené místo neodstávalo, případně jen očistíme řádně obkládačku od zbytků starého lepidla. Také je dobré případně vše ještě odmastit a nechat řádně zaschnout. A pak jen stačí  rub obkládačky pořádně nově natřít vybraným lepidlem (v hobby marketech je obrovský výběr a vše záleží jen na vašich preferencích) a pak, při zohlednění informací z návodu (například někdy ho musíme nechat více zaschnout), ji prostě jen dobře přitiskneme na původní místo.  Po dokonalém zaschnutí obkládačky místo očistíme.

Náročnější práce je v situaci, kdy je pod ní cementový podklad, který je navíc poškozený a nebo neúplný.  Jak už bylo uvedeno na začátku, hodně závisí na způsobu, jak byla práce původně vykonána.  V takovém případě musíme nejdříve odstranit zbytky staré malty například špachtlí a případně i pozůstatky spárovací hmoty. Pak na uvolněné místo naneseme trochu cementové malty a když ten zaschne, tak maltu naneseme i na obkladačku (tolik, aby byla přibližně o dva milimetry „tlustší“ než okolní povrch, protože se nám vše mírně sníží tlakem) a přitlačíme na původní místo. Je dobré obkládačku ještě zajistit distančními křížky nebo malými dřívky, které budeme moci po zaschnutí odstranit.  Opravené místo poté můžeme zaspárovat vhodně vybranou spárovací hmotou, podle toho, jak máme vyřešené okolí a  rozhodně celé místo musíme řádně očistit, aby po našem „řádění“ zde nezůstala ani stopa.