Technické specifikace podkladu pro podlahové vytápění

Kromě podmínek a povinností uvedených v obecných Technických podmínkách stavební připravenosti pro pokládku plovoucích podlah je v případě pokládky nad podlahovým vytápěním nutné splnit tyto další podmínky:1.Příprava podkladu:

Podlaha (potěr) musí být před zahájením pokládky a v průběhu provádění prací vyhřátá (a to i v letním období). Pozor, u čerstvých betonů by se nemělo začít s prohříváním dříve než po 21 dnech od jejich provedení.

Při pokládce na podlahu, která je vytápěna podlahovým vytápěním je potřeba zajistit topný režim,který zajistí topenářská firma.

Je nutné používat podlahové vytápění v souladu s návodem k užívání.

Teplota v místnostech při montáži musí být minimálně 18 oC

Relativní vlhkost vzduchu do 45%.

Objemová vlhkost podkladu, uvedena výše.

Při pokládce podlah musí být teplota betonu 24oC. Po ukončení prací je rovněž nezbytné dodržet při snižování teploty denní pokles teploty médie o 5oC . Snižování teploty nelze zahájit dříve než tři dny po ukončení prací (technologicky nutná doba tuhnutí a vysychání lepidel a případně laků).

2.Náběh teplot a vlastní topení

Rovnněž při zahajování (ev. ukončování) topné sezony je důležité dodržet pozvolný náběh teplot. Tzn. maximální změna teploty topného média 5oC za 24 hodin. Maximální teplota topného média v podlahového betonu při užívání podlah je 24oC.

Pozn.: při pokládce na podklad s podlahovým vytápěním se jako mezivrstva pod laminátovou podlahu, používá specielní vodivá podložka s nízkým koeficientem, tepelného odporu. Dřevěná podlaha do 15 cm včetně musí být k podkladu dle norem přilepena z důvodu neprostupnosti tepla