Podmínky pro pokládku na podlahové vytápění

Při použití podlahového vytápění se zvyšuje riziko objemových změn jednotlivých dílců podlah,což má za následek tvorbu spár/tvarové změny podlah.Z důvodu dobré prostupnosti tepla doporučuje použít materiály s tloušťkou max.16mm a čím je materiál slabší tím mají lepší tepelnou prostupnost.

Vhodnost jednotlivých podlahových krytin na podlahové topení:

a) velmi vhodné-veškeré atestované podlahové krytiny s tl.do10mm

b) vhodné – veškeré atestované podlahové krytiny s tl.do16mm

c) nevhodné – veškeré podlahové krytiny,zejména masivní dřevěné s tl.nad 16mm

Nevhodný topný systém pro podlahové krytiny vyjma dlažby je

Pokládka podlahových krytin na elektrické podlahové vytápění se všeobecně nedoporučuje kvůli možnému rychlému nárůstu teploty.Nerovnoměrným prohřátím může dojít k narušení tvarové stálosti podlahových krytin.Případnou vhodnost el.topného systému pro montáž podlahových krytin musí objednateli doložit výrobce /montážní firma.

Vhodný topný systém pro podlahové krytiny je teplovodní podlahové vytápění: Prováděcí firma,která realizovala montáž podlahového teplovodního systému je povinna objednateli vystavit před začátkem montáže podlahových krytin řádný protokol,který bude obsahovat průběžné teploty,dosažené maximální teploty,provozní stav a vnější teplotu při předání,na základě DIN 4725-WW-FWH v případě nových i starých mazanin.Minimální stáří podkladních betonů před provedením topného režimu musí být 29 dní.Rozběhovou teplotu je nutno při rozehřívání zvyšovat denně o 5°C.7 dní udržujte teplotu topného média na 45°C a následně snižujte denně o 5°C až na 18-20°C.Následujících 7 dní nechejte topení vypnuté.Dále postupně zvyšujte teplotu topného média během 4 dnů až na 45°C.Po dosažení této teploty topení vypněte. Podlahové krytiny lze pokládat až povrchová teplota podlah klesne na 18-25°C.

Vlhkost podkladu pro pokládku u cementového potěru v den pokládky nesmí být vyšší než v 1,8 %CM a u anhydritového podkladu 0,3 %CM. Teplota povrchu smí být 18-25°C a relativní vlhkost vzduchu 35-65%.

Jedna odpověď na “Podmínky pro pokládku na podlahové vytápění”

Komentáře jsou uzavřeny.