Přechod přes vodu

Pokud máte větší, pěstěnou zahradu s vodními plochami, určitě oceníte návod, jak vyrobit dřevěný most.

Pro rozpětí můstku do tří metrů můžeme bez obav použít silné masivní klády, nejlépe z tropického dřeva, které lépe odolává našim klimatickým podmínkám. Usadíme je do pevného podloží na obou březích, jehož základem jsou nejlépe betonové desky. Okolní terasová by měla plynule přecházet do roviny povrchu dřevěné lávky.Konce těchto trámků přichytíme k podkladu dlouhými vruty a hmoždinkami – zde je důležitá přesnost při rozměřování betonu i konců klád. Pomocí vodováhy a dlouhé fošny musíme průběžně kontrolovat výškovou úroveň podkladových ploch na obou březích. Nakonec všechny klády spojíme a stáhneme k sobě – při zachování malých mezer – pomocí speciálních, extrémně dlouhých šroubů, respektive kovových tyčí se závity, podložkami a maticemi.Abychom dosáhli stejných odstupů jednotlivých trámů a současně je mohli stáhnout, vložíme mezi ně (ještě před přimontováním k podloží) stejně široké distanční podložky.Lávka tohoto typu je velmi oblíbená a lze ji sestavit do jakékoli šířky (pouze s omezením na násobky šířek jednotlivých trámů). Stačí si zvolit potřebný počet klád a přizpůsobit mu délku spojovacích šroubů. Konstrukce vypadá navíc atraktivně a můžeme ji rovněž využít jako lavici na sezení či jako dřevěné plochy nahrazující vodorovné lehátko na opalování. Pěkná kombinace vznikne při umístění této lávky poblíž terasy, nebo když ji uplatníme jako oživující prvek v sousedství vydlážděných terasových ploch. Jako stavební materiál přichází v úvahu každý druh dřeva. Po úpravě povrchu je nutné tyto trámy důkladně naimpregnovat, či naolejovat.

Avšak daleko více, ohledně spotřeby materiálu, úspornějším řešením a přijatelnější variantou pro manipulaci při stavbě je další dřevěná lávka.

Použité nosníky o průřezu 4,5 x 9 cm unesou v poloze kolmé vůči podkladu dostatečně velkou váhu. Okraje můstku můžeme podložit betonovými chodníkovými deskami nebo konce lávky prostě položíme na vydlážděný či jinak zpevněný povrch břehů. Je-li to však možné, doporučuje se nosníky pevně přichytit k danému podkladu.Pak k nosníkům přiložíme a přišroubujeme všechna prkna s postranními přesahy v rozmezí od 5 do 10 cm. Prkna si samozřejmě musíme předem předvrtat, a to každé celkem pro čtyři vruty. Mezery mezi jednotlivými díly dřevěné lávky by měly být široké alespoň 0,5 cm, aby z povrchu mohla rovnoměrně odtékat dešťová voda.

 

Daleko nejlevnější je kamenný přechod. Balancování na balvanech při přechodu vodní nádrže mají rády především děti, ale i někteří dospělí toto zpestření vítají. Navíc balvanový přechod vypadá zajímavě a zahradu obohatí o komunikační systém.

Při hloubení jámy pro budoucí jezírko bychom měli pamatovat na vodní přechod. Zhruba uprostřed nádrže můžeme vytvořit hliněný násep ve tvaru dlouhé lavice či úzké plošinky, jenž spojuje oba břehy. Povrchová rovina tohoto podkladu se však musí nacházet nepatrně pod budoucí hladinou, aby z vody vyčnívaly pouze mohutné kameny. Šířka této hliněné lavice by měla přesahovat nejméně o 20 cm šíři balvanů. Po roztažení a usazení fólie pokládáme kameny velmi opatrně, abychom nepoškodili její povrch. Balvany lze také podložit jakoukoli ochrannou mezivrstvou.