Poruchy svislých konstrukcí a jejich opravy

Na kvalitě staveb závisí mnoho okolností, tj. Příprava stavby, realizace stavby a užívání stavby. Kvůli neodbornému a nehospodárnému provedení vznikají škody na stavbách.

Škody vznikají:

  1. Z chyb v konstrukci: Konstrukční chyby nevznikají často, pokud se respektují normy a předpisy, v kterých jsou uvedeny základní pravidla a zásady pro technicky správné provádění stavebních prací. Chyby mohou být neopravitelné nebo obtížně opravitelné a může je zavinit nesprávný projekt, nehospodárný půdorys, chybně navržený konstrukční systém a vše co s tím souvisí, až do posledního detailu.
  2. Z nekvalitního materiálu a jeho nesprávného používání: Tyto chyby vznikají velmi často, protože kvalita materiálu není vždy odpovídající. Nemůžeme ale vše svádět jen na materiál. Člověk který materiál zabudovává, musí předem zjistit stav materiálu, a pokud neodpovídá potřebám, musí materiál odmítnout, případně materiál použít na stavbě která tomuto materiálu odpovídá, i když si velmi rychlé provedení stavby žádá použití tohoto méně kvalitního nástroje a materiálu. Dost chyb je ale zaviněna špatným zpracováním materiálu, špatným použitím a nekvalifikovaným dozorem nad kvalitním prováděním práce.
  3. Vlivem vnějšího mechanického a chemického působení: ve více případech kvůli tomu, že se ani v nejmenším neuvažovalo o tom, jakým vlivům stavbu vystavíme.

Pokud nedodržíme tyto tři podmínky vzniku škody vzájemných vazeb rozhodujících nosných konstrukcí stavby bude mít stavba porušenou stabilitu, která se na vnějších částech konstrukcí projeví ve formě nebezpečných trhlin.

Pro udržení kvalitní a správné stavby musíme věnovat obrovskou pozornost konstrukcím, které ovlivňují stabilitu stavby. Ze svislých konstrukcí to jsou: nosné zdi, pilíře, příčky a komíny.