Petrifikace poškozených předmětů

Pod slovem petrifikace se neskrývá nic víc než zpevnění dřeva poškozeného hmyzem nebo houbami. Veškeré petrifikační práce je však možné provádět teprve na řádně asanovaných předmětech.

Dřevěnéné předměty poškozené dřevokazným hmyzem či houbami často ztrácejí pevnost a soudržnost. Někdy mohou být ve dřevu jen jednotlivé otvory a chodbičky či mikroskopické trhlinky, jindy bývá zničené natolik, že zcela ztrácí svoji pevnost. Pokud chceme poškozenému předmětu vrátit původní vzhled a kvalitu, pomůže nám v tom jedině dokonalé zpevnění.

Petrifikačních látek je velké množství, ať vyráběných průmyslově či po domácku. Tyto přípravky se rozlišují podle původu na umělé a přírodní. Jejich základem je vždy pryskyřice a rozpouštědlo. Důležité pro konečnou úpravu jsou i vlastnosti těchto přípravků (jaké budou po vytvrdnutí, zda půjdou brousit, budou-li mít matný nebo lesklý povrch atd.).

Průmyslově vyráběné přípravky ke zpevnění jsou na bázi akrylátu (většinou jsou ředitelné vodou) nebo epoxidu (přípravky složené ze dvou komponentů).Po domácku vyrobené prostředky členíme také do dvou skupin. Jedna je určená pro předměty do interiéru, druhá do exteriéru.

Hlavními složkami obou skupin látek na přípravu zpevňujících prostředků jsou přírodní pryskyřice (kalafuna, damara, mastix a šelak). Kalafuna i šelak bývají v různých odstínech k sehnání v drogerii, ostatní se prodávají ve speciálních prodejnách pro výtvarníky. Z důvodu dosažitelnosti i vlastností je vhodnější právě kalafuna. Je použitelná jak do místnosti, tak i ven. Hodí se i pod každou povrchovou úpravu.

Drobné interiérové předměty zpevňujeme bez ohledu na jejich konečnou úpravu následujícím roztokem: 2 – 5 objemových dílů kalafuny a 10 objemových dílů technického lihu. Kalafunu (nejlépe rozdrcenou) nasypeme pozvolna za stálého míchání do lihu. Vzniknou-li problémy s rozpouštěním, ohřejeme roztok ve vodní lázni. Pozor, nikdy nepoužíváme na ohřev otevřený oheň! Do takto připraveného roztoku ponoříme drobné předměty a necháme je v něm tak dlouho, dokud nepřestanou unikat bublinky. Pak materiál přestane roztok vsakovat. Roztok je vhodný i pro nátěr, který opakujeme, dokud jej materiál přijímá, i pro injektáž. Nátěr a injektáž můžeme zopakovat až po důkladném zaschnutí.

Pro zpevnění větších předmětů interiérového charakteru, bez ohledu na jejich závěrečnou úpravu, připravujeme roztok tohoto složení: 1 kg kalafuny, 1 litr technického lihu, 0,5 litru lékařského benzínu a 0,5 litru acetonu. Rozdrcenou kalafunu necháme rozpustit v alkoholu, pak přidáme aceton a benzín. Petrifikaci provedeme máčením v lázni, nátěrem nebo injektáží. Roztok je výborný, protože velmi rychle vzlíná a vysychá od středu k povrchu. Tím se snižuje nebezpečí, že dřevo popraská. Tuto činnost je opět nutné opakovat nejméně dvakrát vzhledem k nízkému obsahu kalafuny.

Exteriérové předměty petrifikujeme roztokem složeným ze 2 objemových dílů kalafuny, 5 objemových dílů terpentýnového oleje, 2,5 objemových dílů lněné fermeže. Rozdrcenou kalafunu rozpustíme v terpentýnovém oleji a posléze přidáme fermež. Pro lepší rozpuštění kalafuny lze využít vodní lázně. Postup petrifikace je shodný s předchozími. Rozdíl spočívá v tom, že předmět před petrifikací nejprve sesadíme a sklížíme, protože roztok je velmi mastný.

Po ukončení petrifikačních procedur a důkladném zaschnutí povrch předmětu opatrně očistíme technickým lihem a necháme oschnout. Poté se můžeme věnovat dalším povrchovým úpravám.