Druhy transparentních nátěrových hmot na dřevo

Nátěrové hmoty na dřevo se dají roztřídit podle obsahu pigmentů na transparentní a na pigmentované. Každý druh se dá později ještě rozčlenit dále a v tomto článku bude obecná charakteristika těch transparentních, neboli takových, které nezakrývají strukturu dřeva.

Vysychavé a nevysychavé oleje, které jsou upravené sikativy a jsou určené pro napouštění savějších podkladových materiálů nazýváme fermeže. Dnes se často odrazuje její využití při konzervaci venkovních dřevěných povrchů, ale vše záleží na škole a na přístupu. Není rozhodně špatná, ale vyžaduje dobře připravené dřevo, práci venku a také dobré počasí. A to ne vždy je možno zaručit. Nitrát celulózy či šelak rozpuštěný v různých rozpouštědlech a ethanolu (lihu) zase nazýváme politura a technika, se kterou je tato nátěrová hmota spojena se nazývá politurování. Vznikla a stala se módní v sedmnáctém století. Dříve téměř každý truhlářský mistr měl svou vlastní speciální polituru připravenou podle svého „tajného receptu“ – rozpusť šelak v lihu a potřásej až do úplného rozpuštění, pokud je šelak nečistý, je nutno ještě polituru přefiltrovat. Politurování patří mezi časově velmi náročné způsoby úpravy nábytku.

Velmi významnou roli při transparentní povrchové úpravě dřeva hrají impregnační laky.  Jejich hlavním úkolem je zpevnění materiálu a jeho ochrana před vlhkostí. Používají se ale hlavně jako podklad pod nějaký jiný nátěr, převážně již pod ten pigmentovaný, který nijak nenarušují. Výběr na trhu je široký, práce většinou není nějak náročná a jen se případně liší mírně různé časy schnutí podle výrobce. Důležitou roli hrají i základní brusné laky, které se na dřevo dobře uchytí a můžeme díky nim dřevo broušením připravit na další nátěr. Pro ně je důležitá nejen dobrá penetrační schopnost, ale i přilnavost a hlavně brousitelnost.  Je ale samozřejmě možné použít také transparentní svrchní laky, díky kterým dřevo získá hladký a hlavně světlostálý vzhled, ale také i velmi dobrou ochranu vůči různým chemikáliím. Obě tyto uvedené vlastnosti, spolu s tvrdostí a přilnavostí by měly hrát nejdůležitější roli při výběru. A poslední jsou jednovrstvé laky, které plní jak podkladovou tak svrchní funkci, ale za méně práce člověk zaplatí horší trvanlivostí.