Korek na podlahu

Využití korku má dlouhou historii. Zátky z tohoto materiálu používali již v dobách antických římané nebo féničané a ačkoliv se dnes objevují plastické varianty, toto využití mu vydrželo. A co více začal se také používat jako oblíbená stěnová a podlahová krytina.

Korkové dlaždice se lepí nebroušenou stranou, na tvrdou a vyrovnanou plochu, která pokud možno nepruží. Druh lepidla vybíráme podle typu podkladu, na něm závisí i trochu tloušťka korku. Před samotným lepením musíme zkontrolovat podlahu jestli není znečištěná a hlavně mastná či mokrá. Pokud korek máme v igelitovém obalu, musíme ho vyndat dva dny před pokládáním, aby se stabilizoval z prostředím, kde bude pokládán.

Pro pečlivé položení korku, musíme si určit střed podlahy vynesením dvou kolmých os, které se právě v tom středu setkají. Korek klademe v pruzích – natřeme si jen potřebný kus podlahy (občas podle typu podkladu  a/či lepidla musíme natřít i dolní stranu korkových dlaždic). První dlaždici položíme do jednoho z pravých úhlů, který nám vznikl vytyčením os. Samotné pokládání můžeme řešit buď za sebou nebo do tvaru pyramidy, podle toho jak nám to připadá nejvkusnější – většina lidí volí druhou verzi. Po položení korku na podlahu, očistíme jeho povrch od zbytků lepidla, spoje také můžeme podle potřeby přebrousit jemným smirkovým papírem a celou podlahu také lze natřít bezbarvými laky nebo/a pokud nám nevyhovuje její barva tak i namořit. Nábytek s ostrými hranami raději podložíme a nedáváme přímo na korkovou podlahu.