Bangkirai

Obecný název: Bangkirai, Balau (yellow balau je stejná odrůda s menší hustotou vláken)

Botanický název: Shorea spp.

Země původu: Indonésie, Malajsie, Filipíny

Technická data: Hustota 850 – 1150 kg/m3 (při vlhkosti 15%)

Sesychání Radiál: 1,7 – 2,1 %

Tangenciál: 3,5 – 3,9 %

Vysoušení schne pomalu s malými deformacemi

Prkna připouští běl, barva žluto hnědá až hnědá s červeným odstínem, působením povětrnostních podmínek se barva prohlubuje do mahagonového odstínu. Bez impregnace dřevo získá šedostříbrnou patinu. Připouštějí se malé růstové vady, někdy běl a suky na hranách. Přirozenou charakteristikou dřeviny bangkirai je přítomnost malých otvůrků po hmyzu (průměr 1 – 1,5 mm), který přebýval ve stromě v době jeho růstu. Tyto otvůrky nemají vliv na vlastnosti a kvalitu dřeva. Kromě jiných tříslovin, které dřevu bangkirai propůjčují jeho cennou trvanlivost obsahuje i tanin, který je ze dřeva hlavně zpočátku hojně vyplavován deštěm. Vyplavovaný tanin může způsobit vznik neodstranitelných barevných skvrn na stavebních materiálech (na omítce, cihlách, kameni). Při vyšším položení se doporučuje odvodnit podklad okapními plechy nebo dešťovými žlaby apod. Ocelové konstrukce podléhající korozi by neměly být nechráněné v přímém kontaktu se dřevem bangkirai, aby se zabránilo vzniku tmavých skvrn na dřevě vlivem korozových výluhů. Pro spojování doporučujeme používat spojovací prostředky z nerezové oceli.

Mechanické vlastnosti: Skupina pevnosti A

Statika v ohybu MOE 20 100 N/mm2

MOR 142 N/mm2

Pevnost v tlaku kolmo k vláknu 9,79 N/mm2

Rovnoběžně s vláknem 76 N/mm2

Pevnost ve smyku (střihu) 15 N/mm2

Trvanlivost: velmi trvanlivá

Opracovatelnost: velmi obtížná