Výroba ptačí budky

Naši ptáci díky lidské aktivitě mají stále více problémů. Ptáky vyhledávané starší stromy s různými dutinami zvláště ve městech likvidujeme a naštíplé větší větve zjednodušující hnízdění odřezáváme. Takže by bylo fér umožnit  jim hnízdění a výchovu ptačí mládeže tím, že jim občas vyrobíme ptačí budku.

Princip výroby jednoduché ptačí budky je pro mnoho druhů podobný, liší se většinou rozměry. Budeme potřebovat dřevěné desky o tloušťce dva až tři centimetry, s tím, že tlustší jsou lepší, protože lépe tlumí hluk a díky tomu se ptáci cítí bezpečnější. A deska na přední stěnu by měla být klidně dvakrát tlustší, čímž se prodlouží vletový otvor a zabezpečí hnízdo. Stěny by měly být třicet centimetrů vysoké, dno by mělo mít rozměry třináct krát třináct centimetrů. V přední stěně vyřízneme otvor pět centimetrů shora o průměru tři až tři a půl centimetru. Rozhodně neumisťujeme oblíbené bidýlko pod vletový otvor, je sice hezké vidět hopsajícího ptáčka, ale budka mu má zajistit bezpečí a ne umožňovat predátorům snadný přístup. Dno budky upevníme mezi stěny, tak aby nemohlo vypadnout. Stříšku můžeme vyrobit otevírací, abychom mohli budku po odletu pračí rodinky vyčistit (stará hnízda jsou jednak sídlem různých parazitů a navíc přibližně po dvou sezónách by budka byla plná). Vyrobíme ji tak, že na větší desku ze spodní strany připevníme menší o velikosti dna budky, tak abychom stříšku mohli jednoduše nasadit. Vrchní stranu pokryjeme lepenkou. Budku nejlépe stloukáme mosaznými hřebíky, nereznou. Pokud ji chceme natřít, tak pouze zvenčí. Vnitřní stěny budky nemusí být hoblované, a nebo na ně přitlučeme malé destičky, aby se ptáci mohli jednodušeji pohybovat.  Při výrobě postupujeme velmi pečlivě, vše by mělo na sebe přesně doléhat, protože různé škvíry způsobí průvan, který moc ptákům stejně jako lidem nevyhovuje. Na začátku uvedené rozměry jsou vhodné pro sýkorky, rehky či vrabce polní. Pro špačka ji uděláme o pět centimetrů vyšší, spodní desku o dva centimetry na každé straně navíc a vletový otvor bude mít průměr kolem pěti centimetrů. Pro dudky, datly či poštolky už musíme vyrobit pořádný barák, výška padesát centimetrů, průměr vletu osm a půl umístěný sedm centimetrů pod stříškou a dno o rozměrech dvacet na dvacet centimetrů.

Na větším stromu můžeme rozmístit maximálně dvě budky, ale měly by být alespoň tři metry od sebe, aby se samečci mezi sebou netloukli, ale stejně je lepší jen jedna. Také ji můžeme umístit na pevně zatlučený tří až čtyřmetrový kůl, pevně zasazený v zemi .  A nebo je lze pověsit i na stěnu domu, ale musíme poté počítat se zašpiněným okolím. Nové budky je ideální věšet na podzim, aby se trochu ošoupaly a ztratily vůni novoty. Ptačí budky připevňujeme mírně nakloněné dopředu, zvláště pokud nemáme šikmou stříšku.