Stavební dokumentace

Popis základních a nejdůležitějších typů měřičské dokumentace skutečného stavu stavebních objektů

U prostorově jednoduchých stavebních objektů se zpravidla pouze pro účely konstrukční (projektování stavebních úprav a změn) zpracovává tzv. stavební měřičská dokumentace sestávající z:

– pracovních náčrtů půdorysů, řezů a pohledů přibližně v měřítku 1:50 nebo 1:100 u objektů prostorově rozsáhlejších (např. průmyslových hal) s vykreslením případných detailů podrobností v měřítku 1:25 až 1:1;

– výkresů skutečného (stávajícího) stavu stavebního objektu, které se vynesou z pracovních náčrtů v měřítku 1:50 s vykreslením detailů v měřítku 1:25 až 1:1. Počet půdorysů je dán počtem podlaží ve stavebním objektu, počet řezů a pohledů nelze určit všeobecně, vyhotovují se však v takovém počtu, aby z nich bylo patrné prostorové uspořádání objektu.