Měřicí pomůcky a přístroje

Přehled nejdůležitějších měřících prostředků

Klasické:

Skládací dvoumetr –  používá se pro doplňkové oměrné měření délek a výšek menších stavebních prvků.

Kapesní samonavíjecí metr –  (2, 3, 5, 8 m) s brzdou nebo brzdou a libelou, používá se pro doplňkové oměrné  měření délek a výšek stavebních prvků (nahrazuje skládací dvoumetr nebo u drobných staveb pásmo).

Olovnice na niti –  používá se k zaměření kolmých průmětů (např. proniků kleneb) do půdorysů.

Měřičské pásmo – (10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 m) v pouzdře nebo na vidlici, používá se pro přímé měření délek v kombinaci se strojem nebo k oměrnému měření stěn a křížových měr, případně se závěsem k oměrnému  měření svislých kót v řezech a na fasádách.

Hadicová vodní váha – používá se pro zjednodušené určování relativních výšek v jednotlivých podlažích a jednoduchých objektech metodou hydrostatické nivelace.

Nivelační přístroj – používá se k měření absolutních (relativních) výšek pevných bodů metodou technické nivelace (např. polygonových a měřičských bodů) a k měření podrobných výšek uvnitř stavebního objektu.

Teodolit – používá se k měření svislých a vodorovných úhlů, případně může nahradit nivelační přístroj.

Moderní:

Laserová vodní váha – tyčová vodní váha s laserovou světelnou signalizací cílového bodu do vzdálenosti 50 – 300 m. Používá se k vytyčení vodorovné přímky, vodorovné roviny, přenášení výškových kót podlah. S pomocí odrazného pentagonálního hranolu je možno měřit svislost prvků a vytyčovat pravé úhly. Je doplněna nasazovacím sklonoměrem pro vytyčování přímek a rovin pod určitým sklonem (1°- nenahrazuje teodolit).

Teleskopická měřicí tyč (2-8 m) – doplněná libelou se používá pro měření výšek (např. světlých), případně i k měření kratších vodorovných délek (např. světlých šířek nebo délek).

Teleskopická laserová měřicí tyč (2-6,8 m) – umožňuje výšková měření relativních výšek pomocí laserové světelné signalizace cílového bodu, tzn. měření výšky bodů bez fyzického kontaktu s nimi (např. jednoduché nižší fasády, patky a vrcholy kleneb apod.).

Ultrazvukový měřič délek – na bázi ultrazvukového vlnění měří délky a výšky zejména špatně přístupné s přesností cca 1-2 mm. V nejdokonalejší variantě dokáže na základě změření základních rozměrů spočítat plochu i kubaturu místnosti i se zaznamenáním do paměti.

Laserový dálkoměr –  pomocí laserového paprsku měří délky, výšky a úhly. V nejdokonalejší variantě je vybaven záznamem dat, aplikačními programy pro výpočty obtížně zjistitelných délek, ploch a úhlů a převodem dat do PC.

Totální stanice – moderní měřicí přístroj, který umožňuje současně automatizované měření délek i svislých a vodorovných úhlů se současnou registrací a případným vyhodnocováním měřených veličin. Hlavní předností totálních stanic je možnost registrace měřených veličin v paměťovém zařízení, které je umístěno přímo v přístroji (paměťová karta apod.) nebo je připojeno kabelem k polnímu záznamníku s různou úrovní výpočetního softwaru. Registrovaná data bez možnosti omylů lze jednoduchým způsobem při zpracování propojit s počítačem s následným automatickým zpracováním výstupů v digitální nebo grafické formě. V současné době se dá konstatovat, že při zaměřování skutečného stavu stavebních objektů úspěšně nahrazuje všechny ostatní geodetické přístroje.