Sanační omítky

Při představě si, jak se domem směrem od základů šíří vlhkost se většině majitelů nemovitostí zježí vlasy hrůzou na hlavě. Těmto vadám lze učinit přítrž, ale stojí to čas a peníze. Začínají-li být škody viditelné, musí se v prvé řadě vysušit základ, a teprve pak napravit škody na omítce sanační omítkou.

První kroky

V první řadě Vás při této katastrofě čeká menší demolice. Před použitím sanační omítky, musíte místo s poškozenou omítkou obouchat a zhruba do hloubky 2-3 cm vyškrábat spáry, které následně vyluxujte.

Omítání

Speciální sanační omítku koupíte v každém obchodě se stavebninami. Je to hmota s vysokou pórovitostí a difuzními koeficienty, přičemž se propustnost vzduchu stará i o to, aby už tak snadno nedocházelo k dalším katastrofám. Omítnutou plochu už ale nelze natřít hustými barvami nebo zataktovat.

Sanační omítku namícháme podle návodu a aplikujeme ji pomocí stěráku v tloušťce 20-30 mm na penetrovanou, vlhkou stěnu (pokud je potřeba silnější vrstva, aplikujeme omítku ve dvou vrstvách). Vrstvu necháme zavadnout a i po dvou hodinách lze omítku uhladit. Poté je na Vás, zda bude hladká, nebo strukturovaná. Pokud se jedná pouze o lokální opravy, musí se struktura ošetřeného místa přizpůsobit okolí, aby opravené místo splynulo s okolní stěnou. Po dokončení aplikace sanační omítky musí místo nejméně celý den a noc schnout…