Montáž nábytku pomocí kolíků

V kutilských návodech na amatérskou výrobu závěsné skříňky do starší kuchyně bývá doporučováno sestavení rámu skříňky s pomocí jednoduchého kolíkového spoje. Povězme si k tomuto řešení pár slov.

Kolíkový spoj se dá nejsnadněji a nejrychleji udělat běžnými nástroji: vrtačkou, pilkou a rašplí. Kolíkový spoj ovšem nemá tak vysokou pevnost jako spoj na rybinu či čep a dlab, lze jej však použít pro nejrůznější způsoby spojení dvou kolmo na sebe přiléhajících dřevěných dílů. Aby byl výsledek amatérské práce co nejlepší, musíme při výrobě kolíkového spoje dodržet praxí vyzkoušená pravidla.

Samotný kolík běžně koupíme v průměru 6,8 a 10 mm, někdy dokonce už jako hotové kolíky. A hned se podíváme na obrázek. Kolík má mít správný průměr d, který závisí na tloušťce spojovaných desek h. Délka kolíku je asi 5násobek jeho průměru. Pak pro tloušťky desky

h = 16 mm je d = 6 mm, pro h = 16 až 18 mm je d = 8 mm a pro h = 20 a více mm je d = 10 až 12 mm.

Do desky má být kolík zapuštěn tak, aby mezi dnem díry a horní vnější plochou desky zůstalo asi 2 mm neporušeného dřeva. Také součet hloubek 1 v obou spojovaných deskách má být asi o 2 mm větší, než je délka kolíku.

Před zaražením, případně zalepováním, je vhodné hrany pilkou nařezaných kolíků kónicky upravit strouhákem a povrch kolíků ovroubkovat. Vroubkování snadno uděláme vroubky čelistí instalatérských kleští. Takto upravené kolíky ze dřeva či plastu nepoškodí při sesazování dílů i narážení kolíků hrany vyvrtaných děr, kolíky se také snadněji do děr zarážejí. Vroubkování povrchů u kolíků pak zajistí, aby v díře ještě lépe držel. Při vrtání děr pro kolíky, které budeme zalepovat, je vhodné použít vrták o průměru o 0,1 až 0,2 mm větší, než je průměr kolíku. Pak lepidlo vytvoří mezi stěnami díry a povrchem kolíku potřebnou lepicí vrstvu. K vrtání děr použijeme ploché nebo docela běžné spirálové vrtáky na kov. Na dalších třech obrázcích jsou nakresleny další způsoby rohových kolíkových spojů, v praxi dokonale ověřených.

K rohovému spojení použijeme dva i více kolíků, podle šířky spojovaných dílů. Šikmé díry pro kolíky vyvrtáme do obou dílů společně. Dřevěné kolíky zde nahrazují hřebíky. Po potření delších kolíků, nejlépe dvousložkovým lepidlem, kolíky zarazíme do vyvrtaných děr kladivem. Po vytvrzení lepidla vyčnívající konce zařízneme a zabrousíme s povrchem desky. Před kolíkováním potřeme styčné plochy obou dílů stejným lepidlem.

Další rohový spoj je vytvořený dřevěnými kolíky, zaraženými a zalepenými do šikmo vyvrtaných děr v obou dílech rámu. I v tomto případě je vhodné vrtat díry pro kolíky do obou dílů společně, nejlépe tak, že oba díly ve styku nejdříve slepíme a díry vyvrtáme až po vytvrzení lepidla.

Někdy potřebujeme vyrobit rozebíratelné rohové spojení rámu, setaveného z měkkého dřeva. Rozebíratelný, avšak pevný spoj opět zajistí kolík z tvrdého dřeva. Kolík o větším průměru se zalepí a zarazí do díry kolmo vyvrtané k vláknům dřeva. Vruty se zápustnou hlavou však musí být tak dlouhé, aby vnikly do zalepeného kolíku. V tomto případě vrtáme díru pro kolík (nebo dva kolíky z každé strany) plochým vrtákem do dřeva. Před zašroubováním potřeme dříky vrutů mýdlem. Tak je i po čase snadno z kolíků vyšroubujeme.