Renovace dýhy

Dýhování patří mezi povrchové úpravy nábytku a bytových doplňků sloužící k vylepšení jejich vzhledu. Touto technikou se většinou vylepšoval povrch méně hodnotného nábytku vyráběného z levných materiálů.

Používají se dýhy z různých druhů dřev, řezaných na tenké plátky (od 0,3 do 3 mm). V případě oprav poškozeného dýhování použijeme dýhu stejné síly jako byla ta původní, nebo raději trochu silnější, zbytek se snadno zbrousí. Široký sortiment dýh je k dostání v prodejnách pro modeláře, nebo ve specializovaných výrobnách a skladech.

Při opravě poškozeného dýhování musíme nejprve určit druh dřeva u původní dýhy, protože i opravu je nejvhodnější provést stejným materiálem, který odpovídá barvou a kresbou let. Nepodaří-li se zajistit dýhu potřebného druhu či barevnosti, postačí alespoň podobná kresbou. Barevnost upravíme ještě před započetím opravy mořením. Lihová mořidla nebo mořidla na vodní bázi jsou běžně k dostání v drogerii v mnoha barevných odstínech. Pro práci se musíme také vybavit vhodným materiálem a nářadím (pilku na dýhy, kvalitní ostrý nůž, silné kovové pravítko, truhlářské svěrky, štětec, hladký hranolek z tvrdého dřeva na vyhlazování, klih, klihovou vodu)

Opravu provádíme pokud možno v teplé a suché místnosti. Každý poškozený úsek dýhování nejprve pečlivě zakreslíme – nejlépe do geometrického tvaru a pokud možno podle směru let. Přes zákres na poškozenou část přiložíme vybraný kus nové náhradní dýhy a ostrým nožem ji podle pravítka pod pravým úhlem opatrně obřízneme. Obříznutou poškozenou dýhu odloupneme a vzniklé lůžko pečlivě očistíme od zbytků starého klihu. Vyčištěné lůžko potřeme připraveným horkým klihem, přiložíme novou dýhu, dotlačíme a uhladíme ji dřevěným hranolkem. Takto zároveň vytlačíme přebytečný klih a vzduchové bubliny, které zůstaly pod dýhou. Rovnou plochu můžeme na několik hodin stáhnout truhlářskými svěrkami.

Dalším druhem poškození dýhování je odlepení dýhy – vyboulení. V tomto případě nemusíme původní dýhu nahrazovat novou, postačí vybouleninu přilepit. Poškozené místo podle let nařízneme ostrým nožem, špičkou nože povolenou dýhu nadzvedneme a vpravíme pod ní ohřátou klihovou vodu. Takto ošetřené místo opět dotlačíme a uhladíme hranolkem. Můžeme je, pokud je to možné, opět stáhnout svěrkami.

Po důkladném zaschnutí opravené místo zbrousíme velmi jemným brusným papírem na úroveň okolního dýhování. Povrchovou úpravu opraveného místa přizpůsobíme povrchu renovovaného předmětu.

Klihová voda 1 díl klihu : 30 dílů vody

Klih na lepení 1 díl klihu : 5 dílů vody

Klih zásadně rozehřívejte ve vodní lázni, nikdy ne na přímém ohni, jinak se doškáte nepříjemného překvapení :).