Praha 1, Karolíny světlé- opravy, perlinka, štuk

Na tuto zakázku nás zavolali po odvolání party ukrajinců, kteří stihli naštěstí postavit pouze základ pro bar. Jedná se o nebyt. prostor v havarijním stavu. Z této bývalé trafiky vyroste nové občerstvení.

Na místě byly již hotové rozvody elektřiny, ale zbytek čeká. Začátek zakázky byl krušný. Prostory jsou navlhlé a dům ze 14. století je z velké části vystaven z kamene, stará omítka tedy moc nedrží. V první fázi se omlátila odpadávající omítka a pokračovalo se oškrábáním barvy a odfouklého štuku ze stěn ( některé vrstvy vypadaly snad i jako původní :D).Poté následovala oprava základu baru z Ytongu, zaházení děr jádrovou omítkou, vytvoření nového rohu a vybroušení baru do roviny. Jakmile zaschla omítka, jali jsme se perlinkovat. Strop, díky zhotovené klenbě nebyla žádná slast.

Perlinka je armovací tkanina se strukturou čtverečků. Prodává se s různou hustotou a hmotností. Zde postačuje 146 gramová perlinka. Slouží hlavně k vyztužení zdiva a zvyšuje jeho odolnost proti trhlinám.

Postup:

Nejprve je nutné navlhčit potahovanou zeď,  nejlépe vodou s penetrací, jinak podklad vysaje z nanášeného lepidla vodu a lepidlo popraská. Na vlhkou zeď hřebenem č.  10 naneseme lepidlo na dlažbu směrem zezdola nahoru. Poté přiložíme perlinku uříznutou na délku zdi a hladkou stranou hřebene zapracujeme (stahujeme do stromečku)do lepidla tak, aby zeď byla rovná, bez vykukující perlinky. Postupujeme jako při lepení tapet a perlinku překrýváme min. o 5cm. Rohy místnosti lze vyrovnat pomocí plastových, nebo textilních rohů. Po zaschnutí( min. 2 den) perlinky pomocí mřížky srovnáme hrudky a přetahy lepidla na zdech.

Další požadavek je obložit spodek pultu dlaždicemi, vnitřek obkladačkami a doplnit chybějící dlažbu v zadní mistnosti a za pultem.

Postup:

Místo pokládky napenetrujeme, naneseme lepidlo na zeď i kladený dílec hřebenem a přiložíme. srovnáme výšku s okolním obkladem pomocí delší vodováhy a u spár si můžeme pomoci křížky. Nakonec do obkladu vpasujeme přesně seříznutou lištu.

Pult jsme před obkladem natáhli keraštukem a po obkládání srovnali jednou tenkou vrstvou nerovnosti.

Obklad vnější strany byl požadován pouze ve velikosti 0,5 m. Obklad jsme proti sklouznutí zajistili latí, připevněnou ke zdi. Vykružovačku na zásuvky jsme neměli k dispozici, proto jsme obklad museli vylámat 🙁

Ještě jeden požadavek. Majitel měl v domě na schodiěti uražený obklad a potřeboval jej opravit.

Zlomený obklad se opatrně vysekal dlátem a lepidl na kterém držel taktéž, abych mohl dodržet výšku.

Poté se podklad napenetroval a nově seříznutá dlaždice se oboustraně přilepila. Přebytky lepidla jsme otřel před zaschnutím.

Na této zakázce ještě zbývá vyštukovat obě místnosti a zaspárovat obklad.