Plevel na zahradě podle půdy

Plevel je nepříjemnost, kterou je nutno řešit na každé zahradě. Občas je ale indikátorem i nějakých chyb na naší straně a nebo nám jeho přílišný výskyt naznačí docela jednoduché řešení. Jak to totiž už u rostlin bývá, různý plevel má rád různou půdu či živiny v ní obsažené.

Druhy plevele, které nám naznačují, že v naší půdě je příliš dusíku: starček obecný, merlík bílý, pryšec, pěťour maloúborný, rozrazil perský, mléč zelinný, svízel přítula a ptačinec prostřední. Pokud vám tento plevel přerůstá přes hlavu, většinou stačí, že výrazně omezíte používání hnojiv obsahujících dusičnany.
Druhy plevele, které naznačují, že dusíku je v půdě příliš málo: vikev chlupatá, psárka polní, konopice, jetel plazivý a jitrocel větší i kopinatý. Těchto plevalů se zase docela jednoduše zbavíte, když zvednete úroveň dusičnanů v půdě – samozřejmě nejjednodušeji čili přihnojením odpovídajícím hnojivem.
Druhy plevele, které naznačují spíše zásaditější půdu: violka rolní, hořčice polní, šalvěj luční, mochna plazivá, tolice vojtěška, kakost luční a konopice širolistá i úzkolistá. Nejjednodušeji výskyt těchto plevelů omezíme tím, že naši půdu obohatíme o rašelinu a tím ji okyselíme.
Druhy plevele, které naznačují pro změnu příliš kyselou půdu: rmen rolní, šťovík menší a jetel rolní. Tady samozřejmě je nutno zase kyselost omezit a s tím nám nejvíce může pomoci vápno (například levný a dostupný mletý dolomitický vápenec).
Druhy plevele, které se vyskytují v hlinitých půdách: podběl lékařský (při likvidaci si ho trošku uschovejte v domácí lékárničce), pryskyřník plazivý, mochna husí, rdesno hadí kořen, jitrocel kopinatý, přeslička rolní a heřmánek terčovitý. Těmto plevelům výrazně zhoršíme podmínky pro život a možná přímo i zamezíme jejich výskytu, pokud naši půdu promícháme s pískem.
Druhy plevele, které rostou hlavně na suché půdě: hlaváček, rmen barvířský, řebříček obecný, pumpava obecná, kakost maličký a jitrocel prostřední.Dříve než začneme tento plevel odstraňovat, zajistěme mu více toho, co zas až tolik nemusí. Čili stačí prostě dostatečně zalévat a část problému by se měla vyřešit. Také by vám mohlo pomoci přidat do půdy trochu jílu a pokrýt ji rašelinou.
Výše uvedené metody by vám měly pomoci v prvotní eliminaci „škůdců“. Jen na začátku musíte přesně s nějakým atlasem rostlin určit jaké druhy plevele na zahrádce či trávníku převažují a či to nenaznačuje jeden z výše uvedených problémů.