Vodotrysk

Kromě jezírka s klidnou stojatou vodou si můžeme odpočinkové místo na zahradě zpestřit dekorativním vodotryskem. Vodotrysk se stane nejen ozdobou, ale v horkých letních dnech také osvěží.

Pro výstavbu vodotrysku si musíme nejdříve zajistit tři železné ploché mísy. Buď je zakoupíme, anebo zhotovíme sami z tlustšího plechu. V jejich středu vyvrtáme otvory a navlékneme je na vodovodní trubku o délce sto padesáti centimetrů. Horní mísu dáme přivařit k trubce deset až dvacet centimetrů od horního konce, další pak ve vzdálenosti padesáti centimetrů. Obě horní třetiny vodovodní trubky mírně prohneme v ladném oblouku. Poslední třetina zůstane rovná. Aby se trubka při ohýbání nedeformovala, naplníme ji jemným suchým pískem. Hotový vodotrysk našroubujeme na závitem opatřené svislé vyústění vodovodní trubky do země. Obě horní misky tak budou mít nepatrný protichůdný sklon, zatímco poslední, spodní mísa zůstane ve vodorovné poloze. Voda, která tryská z horního otevřeného konce trubky, přetéká do horní misky, přelévá se do další, odkud na opačné straně odtéká do poslední misky.Přívod vody zajistíme trubkou, kterou zapustíme asi do čtyřicet centimetrů hluboké rýhy a na opačném konci zapojíme na vodovodní potrubí. Musíme též pamatovat na odvod vody, který upravíme podle místních poměrů. Odpadní potrubí musí mít nepatrný sklon, aby voda dobře odtékala. V nádrži potrubí zakryjeme hrubým sítem, aby se nezanášelo. Celý vodotrysk pečlivě očistíme a několikrát natřeme barvou.Vodotrysk vyzdobíme dlážděnými deskami, jež se pokládají v zahradách na cestičky. Vytvoříme čtverec z desek, kde místo každé liché desky necháme volný prostor, který vyplníme říčními oblázky. Betonovou nádržku pod vodotryskem ponecháme jako malé čtvercové jezírko, nebo nádržku vyplníme většími kameny, takže přetékající voda bude mizet mezi oblázky. Spotřeba vody u našeho vodotrysku bude nepatrná.