Oprava profilované omítky

pokud na fasádní omítce vyčnívají plochy, lezény, či římsy, zhotovují se tyto články na ploše zavadlého jádra.

Hrany lezén a rohů omítáme pomocí prkének, která připevníme na jádro omítky. Poškozené omítky profilovaných říms opravíte  šablonou ze silnějšího ocelového plechu s vyřezaným negativním profilem římsy,  kterou jí vytahujete. Plech je připevněn na prkenné stojce, která se posouvá po dvou latích upevněných skobami pod římsou a na římse. Profil římsy, který je nutné v plechu vyříznout, zjistíme tak, že zachovalou část římsy kolmo proříznete pilou, do vzniklého zářezu vsunete karton a tužkou na něj zakreslíte obrys profilu římsy. Ten pak přenesete na plech a vyříznete.Při omítání  římsu nahazujeme v několika vrstvách a po každém nahození přejedeme šablonou. Omítka na římsách by neměla být tlustší než 30 mm a římsy musejí mít dostatečný sklon.