Minerální vlna je výborným izolačním materiálem. Vyrábí se z kamene a také ze skla. Při prodeji se s ní nejčastěji setkáme v podobě granulátu, desek či plátů.  Jde o výrazně ekologičtější formu izolace než různé polystyreny.

Výtečným izolačním materiálem je minerální vlna hlavně z toho důvodu, že vlákna o mikroskopické velikosti spojená s velkým objemem vzduchu, který vytváří tepelný polštář, naprosto ideálně znemožňují úniky toho nyní tak drahého tepla z vašich domovů. Má i další výhody, není hořlavá a také splňuje velmi dobře protihlukovou funkci. Její využití je téměř neomezené, dá se použít u půd, stropů či na zdech, jediné místo, kde se nepříliš doporučuje (i když se extra zajištěním jde to také) jsou základy či možná přesněji sklepy.  Minerální vlna kamenného původu se hodí na všechny typy tepelných izolací, v tom i na ty, které jsou vystaveny větším tlakům. Využívá se k zateplení dvouvrstvých stěn, podkroví, stropů a také plochých střech. Je možné na ni narazit i u izolace podlah. Minerální vlna skelného původu  (či možná rovnou skelná vlna) se používá tam, kde na ni nebude vyvíjen příliš velký tlak (jinak má o něco lepší tepelně izolační vlastnosti). Také lépe propouští vodní páru, je lehčí a lépe se přizpůsobí nerovnostem na podkladu. Při používání minerální vlny se vždy uvažuje o její větší náchylnosti k vlhkosti. Ale ani zde to není zas až tak velký extrém. Už při výrobě se s tím počítá a je podrobovaná hydrofobizaci. Jenže zároveň musíte pamatovat na fakt, že nejde o jednolitou strukturu, takže ačkoliv samotná vlákna vodu nenasáknou, může se ona držet v prostoru mezi nimi. Proto když minerální vlnu po nákupu zbavíte ochranného obalu, měli byste ji poté skladovat někde pod střechou, kde do ní voda nenateče – jinak tu samou vodu potom přenesete na místo, které byste chtěli izolovat.  Důvodů proč nepracovat s nasáklými vodou kusy vlny je více, ale jeden stačí za všechny. Voda místo aby teplo zadržovala ho bude výtečně vyvádět pryč.