I nejlepší druhy nářadí nám budou sloužit dobře a dlouho jen za předpokladu, že o ně budeme správně pečovat. Aby naše kotoučová pila dobře řezala, nemusí být jen pořádně naostřená, ale také by měla být čistá. Pokud kotouč bude dlouhodobě zanesený smůlou a jinými nánosy, po čase se začne rychleji nahřívat, zdeformuje si tvar a to bude mít za následek výrazně nekvalitnější řez.

Na začátek vždy pamatujme o tom, že musíme si dávat pozor, abychom nepoškodili povrch kotouče. I takové malé poškrábání bude v budoucnu jen zdrojem dalších problémů, protože bude rychleji sbírat nečistoty a zároveň vám bude komplikovat správné vyčištění. Samotné čištění můžeme provádět různými speciálními prostředky na péči o nářadí, ale svoji funkci splní výborně i různé čističe trouby, které z principu budou fungovat dobře, protože jsou vyrobeny tak, aby kvalitně odstraňovaly různé náročné připáleniny z kovů. Důležite je jen, aby použitý prostředek byl neabrazivní a nehrozilo tak poškrábání pily. Dalším domácím způsobem je namočení kotouče na alespoň půl dne do nafty a následné opatrné vyčištění. Kromě pravidelného čištění by se nemělo také u kotoučové pily zapomínat na správné skladování, kterým zabráníme hlavně vzniku rezi. Pokud možno starejme se držet kotouče v původních obalech, tím můžeme zabránit jednoduchému poškození při náhodném pádu.